Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20

 
Evidenční číslo: BO-010898
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: KOMFORT, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Cooptel, stavební a.s. 25560271
ŽSD a.s. 64511359
SYNER Morava, a.s. 63493675
KOMFORT, a.s. 25524241
VAŠSTAV, s.r.o. 46964541
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Vít Blaha
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jitka Ivičičová
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 1. 2012
Cena včetně DPH 38 410 700,00 Kč
Datum realizace 14. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 17. 2. 2012

Zpět