Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: BO-010925
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení dokumentace pro provedení stavby a zhotovení zadávací dokumentace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: MIMOTO, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Architekti DRNH, s.r.o. 26266971
MIMOTO, s.r.o. 27691373
Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. 27738833
Adam architects, s.r.o. 26921014
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 12. 2011
Cena včetně DPH 990 000,00 Kč
Datum realizace 26. 9. 2012
Datum podpisu smlouvy 4. 1. 2012

Zpět