Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: BO-010927
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení zadávací dokumentace
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ateliér Habina, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ateliér Habina, s.r.o. 27743632
MIMOTO s.r.o. 27691373
Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. 27738833
Adam architects s.r.o. 26921014
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 12. 2011
Cena včetně DPH 956 400,00 Kč
Datum realizace 9. 7. 2012
Datum podpisu smlouvy 22. 12. 2011

Zpět