Podpora provozu aplikace Střet zájmů

 
Evidenční číslo: OMI-010981
Datum schválení zadání Radou města Brna: 23. 11. 2011
Název: Podpora provozu aplikace Střet zájmů
Popis předmětu plnění: Technická podpora provozu aplikace Střet zájmů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VERA, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VERA, spol. s r.o. 62587978
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jaromír Emmer
Vladimír Halm
Mgr. Ladislav Zajíc
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 11. 2011
Cena včetně DPH 566 400,00 Kč
Datum realizace 12. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 12. 12. 2011

Zpět