Technická podpora SYMANTEC

 
Evidenční číslo: OMI-011005
Datum schválení zadání Radou města Brna: 14. 12. 2011
Název: Technická podpora SYMANTEC
Popis předmětu plnění: Technická podpora včetně obnovení licencí a upgrade antivirové ochrany produktu SYMANTEC na jednotlivá PC MMB, a to včetně kombinace s prostředky personálního firewallu pro zvýšení zabezpečení jednotlivých PC před možnými útoky.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VAHAL, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Avnet s.r.o. 25079191
VAHAL, s.r.o. 49975714
Forelive, s.r.o. 27707172
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jaromír Emmer
Vladimír Halm
Ing. Andrea Foltýnová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 12. 2011
Cena včetně DPH 887 808,00 Kč
Datum realizace 4. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 4. 1. 2012

Zpět