Tisk knihy Dějiny Brna

 
Evidenční číslo: AMB-011035
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Tisk knihy Dějiny Brna
Popis předmětu plnění: tisk knihy Dějiny Brna I. svazek
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: AMB
Vybraný uchazeč: GRASPO CZ Zlín
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
reference
technické řešení
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
GRASPO CZ Zlín 25586092
Tiskárny Havlíčkův Brod 46504796
Europrint Praha 24713503
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jiří Mihola Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 11. 2011
Cena včetně DPH 397 980,00 Kč
Datum realizace 12. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 2. 11. 2011

Zpět