Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2012

 
Evidenční číslo: KPMB-011049
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2012
Popis předmětu plnění: Repase expozice města Brna z roku 2011, její opětovná komplexní realizace na veletrhu MIPIM 2012.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 1. 2012
Cena včetně DPH 1 180 254,00 Kč
Datum realizace 6. 3. 2012
Datum podpisu smlouvy 16. 1. 2012

Zpět