Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-011422
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Josef Grepl
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Josef Grepl 14634791
Ing. Radomír Hošek 64475808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 2. 2012
Cena včetně DPH 260 000,00 Kč
Datum realizace 20. 2. 2013
Datum podpisu smlouvy 6. 3. 2012

Zpět