„Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “

 
Evidenční číslo: OI-011654
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: „Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “
Popis předmětu plnění: Provedení díla včetně dílenské dokumentace podle projektového podkladu: a) Tugendhat – RAW – expozice a intervence ( Atelier RAW s.r.o., 12/2011) b) Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat v Brně - Úpravy okolí vily – revize dosadeb a ošetření zeleně (Sdružení pro vilu Tugendhat, 06/2011)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UNISTAV a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 2. 2012
Cena včetně DPH 2 550 353,00 Kč
Datum realizace 30. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 15. 2. 2012

Zpět