Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012

 
Evidenční číslo: OŽP-011814
Datum schválení zadání Radou města Brna: 8. 2. 2012
Název: Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012
Popis předmětu plnění: Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší (2009) v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Bucek s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Bucek s.r.o. 28266111
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
Ing. Martin Vaněček
Stanislav Švehlák
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 2. 2012
Cena včetně DPH 372 000,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 14. 2. 2012

Zpět