Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-011825
Datum schválení zadání Radou města Brna: 21. 3. 2012
Název: Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Předmětem stavby je řešení rekonstrukce technologie, spočívající ve výměně čerpací techniky včetně ovládacích armatur, průtokoměrua vodoměru a rekonstrukci elektro spočívající ve výměně silnoproudého rozvaděče, zavedení nového rozvaděče Racom včetně radiomodemu MR 400, automatu Simatic S7/300 a zdroje UPS. Dále je řešeno nové osvětlení a rekonstrukce EZS. Součástí je provedení zkoušek kvality díla, revizí, komplexního vyzkoušení díla v délce 72 hodin, zpracování a doplnění provozního řádu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby..
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VHS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VHS Brno, a.s. 25556568
UniCab, s.r.o. 26961873
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 219169
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 3 719 820,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2013
Datum podpisu smlouvy 29. 3. 2012

Zpět