Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-011830
Datum schválení zadání Radou města Brna: 21. 3. 2012
Název: Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Předmětem stavby je řešíní rekonstrukci technologie, spočívající ve výměně čerpací techniky včetně ovládacích armatur a rekonstrukci elektro spočívající ve výměně silnoproudého rozvaděče, zavedení nového rozvaděče Racom a nového rozvaděče pro technologii. Dále je řešeno nové osvětlení a rekonstrukce EZS. Součástí je provedení zkoušek kvality díla, revizí, komplexního vyzkoušení díla v délce 72 hodin, zpracování a doplnění provozního řádu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby..
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UniCab, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnížší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VHS Brno, a.s. 25556568
ELMONT GROUP, a.s. 25576119
UniCab, s.r.o. 26961873
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 3 890 750,00 Kč
Datum realizace 12. 11. 2012
Datum podpisu smlouvy 29. 3. 2012

Zpět