Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

 
Evidenční číslo: OI-011974
Datum schválení zadání Radou města Brna: 11. 1. 2012
Název: Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně
Popis předmětu plnění: Předmětem plnění je výkon funkce správce stavby při zhotovení stavby „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Josef Luňáček
Ing. Petr Šindler
Ing.arch. Radomír Kolomazník
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 3. 2012
Cena včetně DPH 57 560 400,00 Kč
Datum realizace 16. 2. 2019
Datum podpisu smlouvy 2. 4. 2012

Zpět