Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9

 
Evidenční číslo: BO-011997
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 11. 2011
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: STRABAG a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková cena bez DPH 70
Lhůta dokončení ve dnech 15
Délka záruční lhůty v měsících 15
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UNISTAV a.s. 531766
SYNER Morava a.s. 63493675
STRABAG a.s. 60838744
KOMFORT a.s. 25524241
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Vít Blaha
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jitka Ivičičová
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 2. 2012
Cena včetně DPH 32 027 875,00 Kč
Datum realizace 20. 2. 2013
Datum podpisu smlouvy 14. 3. 2012

Zpět