Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu

 
Evidenční číslo: OI-012085
Datum schválení zadání Radou města Brna: 18. 4. 2012
Název: Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu
Popis předmětu plnění: Ve štole bude provedena rekonstrukce osvětlení, zásuvek, kabelových rozvodů a nosných konstrukcí pro kabely. Dále bude provedena výměna rozvaděčů u vchodů a umístění nových rozvaděčů do štoly. Součástí je také procesní měření ve štole a sběrné studni. Součástí je dále provedení zkoušek kvalituy díla, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: UniCab, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UniCab, s.r.o. 26961873
ELMONT GROUP, a.s. 25576119
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 658 149,00 Kč
Datum realizace 2. 8. 2013
Datum podpisu smlouvy 2. 5. 2012

Zpět