Dopravní telematika 2010 – 2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 3 – SSZ 4.04 Masná – Křenová

 
Evidenční číslo: OI-012231
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dopravní telematika 2010 – 2013, část I – Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 3 – SSZ 4.04 Masná – Křenová
Popis předmětu plnění: Preference MHD křižovatkyMasná – Křenová
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH 70
Celková doba vypnutí SSZ ve dnech 20
Délka záruky ve dnech 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Vit Blaha
Ing. Ladislav Vyskočil
Ing. Bc. Pavel Burian
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 4. 2012
Cena včetně DPH 4 238 600,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 5. 2012

Zpět