Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2012

 
Evidenční číslo: OŠMT-012503
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 3. 2012
Název: Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2012
Popis předmětu plnění: Propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2012
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Automotodrom Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Automotodrom Brno, a.s. 60728825
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
doc. RNDr. František Vížďa Ph.D.
Jiří Zorník
Mgr. Josef Haluza
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 5. 2012
Cena včetně DPH 10 000 000,00 Kč
Datum realizace 24. 8. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 6. 2012

Zpět