Údržba pozemků – „Černovická skládka“ - jižní a severní část (VZ 65/2012)

 
Evidenční číslo: OSM-012522
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Údržba pozemků – „Černovická skládka“ - jižní a severní část (VZ 65/2012)
Popis předmětu plnění: 4x v období duben - říjen 2012
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Technické služby Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 13/27, 627 00 Brno 405434
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 62156489
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Ladislav Borek
Ing. Linda Wernischová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 5. 2012
Cena včetně DPH 616 716,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2012
Datum podpisu smlouvy 24. 5. 2012

Zpět