Stavební úpravy objektu Kobližná 10

 
Evidenční číslo: BO-012594
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy objektu Kobližná 10
Popis předmětu plnění: Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zhotovení dokumentace pro provedení stavby a zhotovení zadávací dokumentace na stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4.NP pro funkci bydlení.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena vč. DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IN AD s.r.o., Ing.arch. Martin Mikšík 44012888
Ing.arch. Ivo Brandštetr 12185841
Atelier AGP, Ing.arch. Roman Gale 65345495
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 8. 2012
Cena včetně DPH 586 920,00 Kč
Datum realizace 17. 5. 2013
Datum podpisu smlouvy 17. 9. 2012

Zpět