Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013

 
Evidenční číslo: KPMB-013236
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013
Popis předmětu plnění: Realizace expozice města Brna na turistickém veletrhu REGIONTOUR 2013 a služby s tím související.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny 60
návrh architektonického a grafického řešení expozice 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 10. 2012
Cena včetně DPH 697 057,00 Kč
Datum realizace 17. 1. 2013
Datum podpisu smlouvy 26. 10. 2012

Zpět