Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce

 
Evidenční číslo: BO-013369
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce
Popis předmětu plnění: Stavební práce spočívající v realizaci opatření ke zvýšení požární odolnosti objektu tak, aby byly splněny požadavky odboru prevence HZS JmK v části domu s byty DPS a s bezbariérovými byty.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: FRAMA spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FRAMA spol. s r.o. 44961219
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 10. 2012
Cena včetně DPH 977 976,35 Kč
Datum realizace 14. 12. 2012
Datum podpisu smlouvy 29. 10. 2012

Zpět