Dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk)

 
Evidenční číslo: OZ-013612
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk)
Popis předmětu plnění: Dodání 5 kusů automatizovaných externích defibrilátorů v brašně a 5 kompletů - automatizovaný externí defibrilátor + externí skříňka.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZ
Vybraný uchazeč: S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
provozní náklady na AED za 5 let 10
délka záruční doby 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kardio - Line spol.s r.o., Antonínská 5, 602 00 Brno 46994769
HELAGO-CZ, s.r.o., Kladská 1082, 50003 Hradec Králové 3 25963961
OMS-ZOLL s.r.o., Sedliště ve Slezsku384, 739 36 46580379
S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 25701576
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
MUDr. Zora Prosková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 12. 2012
Cena včetně DPH 433 700,30 Kč
Datum realizace 10. 5. 2013
Datum podpisu smlouvy 12. 12. 2012

Zpět