Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci

 
Evidenční číslo: ÚRM-013646
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci
Popis předmětu plnění: Příprava podání a administrace žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh v souladu se zněním XXIV. výzvy OPŽP.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Ascend s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ascend s.r.o. 27097005
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
Mgr. Jana Křížová
Mgr. Ilona Pavlicová
Ing. Vladislav Koudelík
Ing. Alexandra Musilová - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 5. 2011
Cena včetně DPH 352 800,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2012
Datum podpisu smlouvy 25. 5. 2011

Zpět