Příprava dokumentace a žádostí na zateplení školských zařízení v roce 2011

 
Evidenční číslo: ÚRM-013655
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Příprava dokumentace a žádostí na zateplení školských zařízení v roce 2011
Popis předmětu plnění: Zpracování energetického auditu a projektové dokumentace pro 10 objektů, které se budou ucházet o dotaci. akázka zahrnuje i zpracování dvou žádostí o dotaci.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: DEA Energetická agentura, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DOBRÝ DŮM, s.r.o. 26259257
DEA Energetická agentura, s.r.o. 41539656
Synerga a.s. 60735678
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Ladislav Macek
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 31. 8. 2011
Cena včetně DPH 1 768 800,00 Kč
Datum realizace 1. 3. 2012
Datum podpisu smlouvy 31. 8. 2011

Zpět