Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013

 
Evidenční číslo: KPMB-013720
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013
Popis předmětu plnění: Komplexní repase a realizace expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2013, který se koná ve dnech 12. - 15. 3. 2013 v Cannes.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 11. 2012
Cena včetně DPH 1 191 738,00 Kč
Datum realizace 11. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 4. 12. 2012

Zpět