Komplexní realizace expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2012

 
Evidenční číslo: KPMB-013928
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2012
Popis předmětu plnění: Komplexní realizace expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2012
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 55
kvalita grafického návrhu expozice 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Václav Božek CSc.
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Ivo Minařík
Dr. Ing. Marie Zezůlková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 3. 2012
Cena včetně DPH 423 238,00 Kč
Datum realizace 20. 3. 2012
Datum podpisu smlouvy 20. 3. 2012

Zpět