Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60

 
Evidenční číslo: BO-014071
Datum schválení zadání Radou města Brna: 5. 12. 2012
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60
Popis předmětu plnění: zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Cooptel, stavební a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 80
lhůta dokončení díla ve dnech 10
délka záruční lhůty v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Cooptel, stavební a.s. 25560271
KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 18630197
SYNER Morava, a.s. 63493675
3V&H, s.r.o. 46992715
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. 48529303
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. 60701455
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jitka Ivičičová
Ing. Pavel Březa
Mgr. Jiří Lahoda
Doc.RNDr. František Vižďa Ph.D.
Ing. Jaroslav Kacer
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 4. 2013
Cena včetně DPH 17 357 821,30 Kč
Datum realizace 18. 2. 2014
Datum podpisu smlouvy 24. 5. 2013

Zpět