Stavební úpravy 4 bytů ve 4.NP bytového domu Francouzská 20

 
Evidenční číslo: BO-014211
Datum schválení zadání Radou města Brna: 30. 1. 2013
Název: Stavební úpravy 4 bytů ve 4.NP bytového domu Francouzská 20
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby „Stavební úpravy 4 bytů ve 4.NP bytového domu Francouzská 20“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: KOMFORT a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
KOMFORT a.s. 25524241
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 1. 2013
Cena včetně DPH 1 868 750,00 Kč
Datum realizace 29. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 4. 2. 2013

Zpět