Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - dodatek č.2 smlouvy o dílo č.62110502132

 
Evidenční číslo: BO-014517
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - dodatek č.2 smlouvy o dílo č.62110502132
Popis předmětu plnění: Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením tak, že v uličním a dvorním domě nebudou realizovány půdní vestavby. Stávající konstrukce střechy, včetně střešní krytiny zůstane zachována.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing.arch. Ivo Brandštetr
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing.arch. Ivo Brandštetr 12185841
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 2. 2013
Cena včetně DPH 484 000,00 Kč
Datum realizace 20. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 25. 2. 2013

Zpět