Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2013

 
Evidenční číslo: KPMB-014610
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2013
Popis předmětu plnění: Architektinický návrh a výroba expozice města Brna a jihomoravského kraje na veletrhu URBIS INVEST 2013, který se koná ve dnech 23. - 27. 4. 2013 v Brně.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena vč. DPH 55
kvalita architektonického a grafického návrhu expozice 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Mgr. Václav Božek CSc.
Mgr. Jakub Geisler
Ing. Miloš Pydych
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 3. 2013
Cena včetně DPH 349 605,00 Kč
Datum realizace 22. 4. 2013
Datum podpisu smlouvy 2. 4. 2013

Zpět