Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a

 
Evidenční číslo: BO-014683
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 2. 2013
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a
Popis předmětu plnění: zhotovení stavby „Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a. .Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci bytového domu Bratislavská 36a.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: PSK Group spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková cena bez DPH 80
Lhůta dokončení díla ve dnech 10
Délka záruční lhůty v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IMOS Brno, a.s. 25322257
SYNER Morava, a.s. 63493675
O.K.C.D. mont s.r.o. 25385747
KOMFORT a.s. 25524241
PSK Group spol. s r.o. 25597710
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Doc.RNDr. František Vižďa Ph.D.
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Pavel Březa
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Martin Ander Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 17. 7. 2013
Cena včetně DPH 28 422 165,00 Kč
Datum realizace 10. 10. 2014
Datum podpisu smlouvy 19. 8. 2013

Zpět