Rekonstrukce ulice Milady Horákové

 
Evidenční číslo: OI-014814
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 3. 2013
Název: Rekonstrukce ulice Milady Horákové
Popis předmětu plnění: Rekonstrukce kanalizace DN 500/750-2000/1570 v délce 925 m a kanalizační přípojky, rek. vodovodu DN 100-500 v délce 332 m a vodovodní přípojky, rekonstrukce komunikačních ploch o výměře 11300 m2 včetně odvodnění, rekonstrukce chodníků a rek. veřejného osvětlení v celém úseku (od křižovatky Koliště po křižovatkou Durďákova), dále rek. tramvajové tratě šířky 6,5 m a délky 650 m včetně dvou nástupních ostrůvků, trolejového vedení a napájecích a zpětných kabelů v celém úseku. Součástí je zajištění vyhotovení vyhotovení vícetisků dokumentace pro provádění stavby dle potřeb zhotovitele, zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inž. sítí dotčených prováděním stavby, zajištění vydání rozhodnutí o kácení dřevin, zkoušky kvality díla, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM. GIS DPmB a technickou mapu města Brna.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sdružení Milady Horákové - FIRESTA+DS BRNO, vedoucí účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídnutá cena bez DPH 80
celková doba realizace v kalendářních dnech 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno 60838744
Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, oblast Morava jih 26271303
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Sdružení Milady Horákové - FIRESTA+DS BRNO, vedoucí účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství - oblast Jih 26177005
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
JUDr. Robert Kerndl
Ing. Jaromír Holec
Jiří Ides
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 1. 2014
Cena včetně DPH 235 815 396,00 Kč
Datum realizace 28. 6. 2015
Datum podpisu smlouvy 20. 2. 2014

Zpět