Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice - dokončení

 
Evidenční číslo: ÚRM-015080
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice - dokončení
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů, které nebyly vysazeny v roce 2012 v rámci komplexního projektu obnovy zeleně sídliště Brno – Bohunice, v území vymezeném ulicemi Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí. Umístění jednotlivých stromů je specifikováno v projektové dokumentaci. Vybraný uchazeč provede před provedením vlastních výsadeb vytyčení jednotlivých sítí jejich správci a konečné umístění výsadeb bude s nimi protokolárně schváleno. Součástí projektu je i obnova trávníku o rozloze 80 m2. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Kaisler s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kavyl spol. s r.o. 49975358
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
Ing. Jiří Vrbas 42316065
Kaisler s.r.o. 25523406
Vladimíra Melounová 41573773
Zahradnické úpravy s.r.o. 27707113
ŠIMEK 96 spol. s r.o. 64509931
OK Garden s.r.o. 27571297
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold
Ing. Vladislav Koudelík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 3. 4. 2013
Cena včetně DPH 363 745,36 Kč
Datum realizace 15. 2. 2016
Datum podpisu smlouvy 15. 4. 2013

Zpět