Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley

 
Evidenční číslo: OMI-015288
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley
Popis předmětu plnění: Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli „Bentely Select program podpory SW produktů Bentley“ a poskytuje uživateli právo k užití tohoto Programu podpory software Bentley Select.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VARS BRNO a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění zakázky 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VARS BRNO a.s. 63481901
GEODIS BRNO, spol. s r. o. 559709
GB-geodezie, spol. s r. o. 26271044
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Vít Blaha
Mgr. Marián Hnát
Ing. Jaromír Emmer
Vladimír Halm
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 2. 2013
Cena včetně DPH 961 650,00 Kč
Datum realizace 13. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 13. 3. 2013

Zpět