Realizace skladebných částí ÚSES – část regionálního biocentra Ráječek

 
Evidenční číslo: ÚRM-015372
Datum schválení zadání Radou města Brna: 12. 6. 2013
Název: Realizace skladebných částí ÚSES – část regionálního biocentra Ráječek
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je realizace části regionálního biocentra Ráječek v k.ú. Brněnské Ivanovice. V rámci realizace akce bude provedeno zatravnění a vysazeny dřeviny. Proti poškození zvěří budou výsadby chráněny oplocením. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Kaisler s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Kavyl, spol. s r.o. 49975358
Ing. Jiří Vrbas 42316065
OK Garden s.r.o. 27571297
GREEN PROJECT s.r.o. 27195783
Kaisler s.r.o. 25523406
Petr Vykrut - zahradní služby 47165006
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 10. 2013
Cena včetně DPH 1 158 568,90 Kč
Datum realizace 28. 2. 2015
Datum podpisu smlouvy 29. 10. 2013

Zpět