Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-015780
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Josef Grepl
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Martin Šimek 67595308
Ing. Josef Grepl 14634791
Ing. Radomír Hošek 64475808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 2. 2014
Cena včetně DPH 340 000,00 Kč
Datum realizace 10. 3. 2015
Datum podpisu smlouvy 1. 4. 2014

Zpět