Bytové domy Vojtova - výkon autorského dohledu

 
Evidenční číslo: BO-015781
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytové domy Vojtova - výkon autorského dohledu
Popis předmětu plnění: Účelem smlouvy o výkonu autorského dohledu je zabezpečit v průběhu zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby soulad se schválenou architektonickou studií „Bytové domy Vojtova – 2013“, a to formou dohledu autora studie nad prací generálního projektanta
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. 27738833
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2013
Cena včetně DPH 726 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 27. 8. 2013

Zpět