Brno, Kučerova - rekonstrukce kanalizace

 
Evidenční číslo: OI-015879
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Kučerova - rekonstrukce kanalizace
Popis předmětu plnění: Na ulici Kučerova bude provedena rekonstrukce kanalizace dešťové DN 600 v délce 178,17 m a splaškové DN 300 v délce 166,18 m. Rekonstrukce bude provedena převážně bezvýkopovou technologií, malá část otevřeným výkopem. Součástí bude rekonstrukce revizních šachet. Součástí bude dále zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně případné uzavírky, dopravní značení po dobu výstavby, zajištění vytýčení inž. sítí dotčených prováděním stavby, zajištění rozhodnutí o povolení kácení dřevin, , zkoušky kvality díla, zpracování dokumentace skutečného povedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. 49971191
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
WOMBAT, s.r.o. 47912553
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 622 987,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2013
Datum podpisu smlouvy 30. 9. 2013

Zpět