Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: BO-015943
Datum schválení zadání Radou města Brna: 25. 9. 2013
Název: Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Vypracování projektové dokumentace pro stavbu na pozemcích p.č. 507/1 a 507/2 v k.ú. Štýřice na základě podkladu - architektonické studie „Bytové domy Vojtova 2013 zpracované společností Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: S-projekt plus, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena v Kč bez DPH 80
lhůta pro dokončení předmětu veřejné zakázky v kalendářních dnech od podpisu smlouvy 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MR Design CZ s.r.o. 25388606
Ateliér 38 s.r.o. 25858343
AU plan s.r.o. 2761398
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 18381481
Ateliér AS, spol. s r.o. 49452967
Architekti Hrůša&spol., Ateliér Brno,s.r.o. 25517562
B K N, spol. s r.o. 15028909
Ateliér RAW s.r.o. 28299442
Ateliér Velehradský, s.r.o. 29263140
S-projekt plus, a.s. 60734485
Valbek, spol. s r.o. 48266230
ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419
YUAR s.r.o. 28447476
RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o. 27738833
Masák & Partner s.r.o. 27086631
ateliér dwg s.r.o. 28289099
Projekční architektonická kancelář spol s r.o. ing. arch. Steinhauserová 60757583
Ing. Zdeněk Buček 13418882
PROMED Brno, spol. s r.o. 18825885
Architep HK s.r.o. 27542238
ATELIÉR TIŠNOVKA s.r.o. 60723751
HURYTA s.r.o. 25569155
Arch. Design, s.r.o. 25764314
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jitka Ivičičová
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 1. 2014
Cena včetně DPH 2 175 580,00 Kč
Datum realizace 19. 2. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 2. 2014

Zpět