Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění

 
Evidenční číslo: ÚRM-015981
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění
Popis předmětu plnění: Předmětem podpory je revitalizace zeleně v k. ú. Komín. V rámci realizace akce budou odstraněny stanovištně nevhodné dřeviny, provedena chemická likvidace porostů křídlatky a vysazeny stromy a keře. Nově vysazené dřeviny budou proti poškození zvěří chráněny oplocenkou. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Zahradnické úpravy s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Jiří Vrbas 42316065
Zahradnické úpravy s.r.o. 27707113
Kavyl spol. s r.o. 49975358
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Jan Beneš
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 12. 2013
Cena včetně DPH 298 739,00 Kč
Datum realizace 20. 4. 2015
Datum podpisu smlouvy 20. 12. 2013

Zpět