Brno, ČS Žebětín - celková rekonstrukce - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: OI-015986
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, ČS Žebětín - celková rekonstrukce - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby řeší celkovou rekonstrukci čerpací stanice v Žebětíně včetně výměny 3 ks čerpadel, potrubí a armatur a včetně elektroinstalace, rekonstrukce EZS a dálkového přenosu dat na centrální dispečink. Součástí bude výkaz výměr a položkový rozpočet a dále také výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Poyry Environment a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Poyry Environment a.s. 46347526
Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno 26475081
VH atelier, spol. s r.o., 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 953 480,00 Kč
Datum realizace 31. 3. 2014
Datum podpisu smlouvy 1. 11. 2013

Zpět