Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - objekt komunikace

 
Evidenční číslo: OI-015990
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - objekt komunikace
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro územní řízení stavební povolení a provádění stavby řeší celoplošnou obnovu vrstev komunikace a přeřešení šířkového uspořádání vozovky, parkovacích stání a chodníků v části ulice Lužánecká pro provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Dokumentace bude projednána s orgány státní správy a s účastníky řízení a jejich stanoviska budou do dokumentace zapracována. Součástí dále bude geodetické zaměření ulic, dopravní řešení uzavírek nebo objízdných tras, návrh plánu BOZP, , výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: ARGEMA, spol. s r.o.,
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Jiří Šerek 40384063
ARGEMA, spol. s r.o., 44961049
PK OSSENDORF s.r.o. 25564901
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 573 358,50 Kč
Datum realizace 28. 11. 2014
Datum podpisu smlouvy 7. 11. 2013

Zpět