Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2014

 
Evidenční číslo: KPMB-016092
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2014
Popis předmětu plnění: Vytvoření architektonického a grafického řešení expozice města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2014, její realizace a zajištění dalších služeb s tím souvisejících.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny vč. DPH 60
návrh architektonického a grafického řešení expozice 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Mgr. Jakub Geisler
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 10. 2013
Cena včetně DPH 601 589,00 Kč
Datum realizace 15. 1. 2014
Datum podpisu smlouvy 31. 10. 2013

Zpět