Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016165
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Elišky Krásnohorské a ulici Stinné. Kanalizační stoka bude rekonstruována v ulici Elišky Krásnohorské v celkové délce 193,00 m (profily DN 800/1200, DN 600/900, DN 400 a DN 300) a v ulici Stinné v profilu DN 300 a v délce 36,8 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v celkové délce 643,0 m (profily DN 80 a DN 100). Následně bude provedena obnova povrchu komunikace. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby,, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření hotové stavby.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 80
Zkrácení předpokládaní lhůty plnění 15
Lhůta provádění prací na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Stavoreal Brno, spol. s r.o. 49971191
Sdružení E. Krásnohorské-FIRESTA+DSBRNO, ved. účasník|-FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628
Skanska a.s. 26271303
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
DESILMARO, a.s. 2604795
D.I.S., spol. s r.p. 46975616
OHL ŽS, a.s. 46342796
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ludvík Kadlec
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Miroslav Martínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 38 441 602,00 Kč
Datum realizace 19. 11. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět