Brno, Lány - rekonstrukce vodovodu

 
Evidenční číslo: OI-016166
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Brno, Lány - rekonstrukce vodovodu
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodu v ulici Lány. V úseku cca 100 m od křižovatky ulic Lány a Ukrajinská po napojení na stávající vodovodní řad DN 250 na hranici ulic Lány a Bohunická bude provedena rekonstrukce vodovodu DN 150 v délce 579,20 m. Současně s tím bude proveden propoj do ulice Bohunická DN 250 v délce 5,70 m a propoj do ulice Traťová DN 100 v délce 3,80 m. Následně bude provedena obnova vozovky. Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení..
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Sdružení Lány , vedoucí účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Výše nabídkové ceny bez DPH 80
Zkrácení předpokládané lhůty plnění 15
Lhůta provádění prací na obnově vozovky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Sdružení Lány , vedoucí účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava 45274924
Porr a.s. 43005560
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Naděžda Křemečková
Ing. Jan Kaucký
Ing. Jiří Hanousek
Ing. Petr Šindler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 14 035 900,00 Kč
Datum realizace 10. 5. 2015
Datum podpisu smlouvy 19. 9. 2014

Zpět