Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39

 
Evidenční číslo: BO-016174
Datum schválení zadání Radou města Brna: 30. 10. 2013
Název: Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci bytového domu Bratislavská 39. Bytový dům Bratislavská 39 je tvořen dvěma stavebně nepropojenými trakty, v uličním traktu bude rekonstruováno 12 bytových jednotek, ve dvorním traktu bude po dispozičních úpravách celkem 16 bj. Objekty jsou čtyřpodlažní, podsklepené, se sedlovou střechou. Objekty budou zatepleny (mimo zdobnou uliční fasádu), budou vyměněny všechny okenní a dveřní výplně za plastové a vybudována nová hygienická zázemí ve stávajících bytech a jejich vybavení zařizovacími předměty včetně dodávky kuchyňských linek. Součástí stavebních úprav jsou i zpevněné plochy ve dvoře a sadové úpravy.Jedná se o novou veřejnou zakázku po zrušení stejné zakázky dle §21 odst. 1 písm. a) z.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: společná nabídka CGM Morava s.r.o., CGM Czech a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH
lhůta plnění v kalendářních dnech
délka záruční lhůty v měsících
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Bystroň group a.s. 27800466
SYNER Morava, a.s. 63493675
Ppart stav s.r.o. 1898949
společná nabídka CGM Morava s.r.o., CGM Czech a.s. 28962265
MSO servis spol. s r.o. 49971379
Cooptel, stavební a.s. 25560271
Moravská stavební unie-MSU s.r.o. 48529303
ESOX, spol. s r.o. 558010
Porr a.s. 43005560
ŽSD a.s. 64511359
Metrostav a.s. 14915
D.I.S. spol. s r.o. 46975616
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142
3V&H, s.r.o. 46992715
VAŠSTAV, s.r.o. 46964541
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Doc.RNDr. František Vižďa Ph.D.
Ing. Pavel Březa
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 3. 2014
Cena včetně DPH 32 535 211,00 Kč
Datum realizace 10. 3. 2015
Datum podpisu smlouvy 30. 4. 2014

Zpět