Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB

 
Evidenční číslo: OMI-016226
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s požadavky legislativy na orgány veřejné moci (zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS v platném znění) a podle technických norem a standardů pro tuto oblast
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VIAVIS a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
I3 Consultants s.r.o. 27921344
COMGUARD a.s. 27691152
BE-MI. CZ s.r.o. 28255437
VIAVIS a.s. 25848402
OR-CZ spol. s r.o. 48168921
AutoCont CZ a.s. 47676795
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Vít Blaha
Mgr. Marián Hnát
Ing. Jaromír Emmer
Vladimír Halm
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 11. 2013
Cena včetně DPH 1 043 625,00 Kč
Datum realizace 9. 12. 2013
Datum podpisu smlouvy 9. 12. 2013

Zpět