Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská

 
Evidenční číslo: OŠMT-016303
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská
Popis předmětu plnění: Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna,p.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna,p.o. 62161521
Happy Landscape s.r.o. 29321875
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. 26258692
RONDO SERVICE s.r.o. 26215608
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Marie Paděrová
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Eva Hráčková
Mgr. Veronika Maxová
Mgr. Martina Šplíchalová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 9. 2013
Cena včetně DPH 669 913,67 Kč
Datum realizace 8. 9. 2014
Datum podpisu smlouvy 6. 11. 2013

Zpět