Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavená na principech učící se organizace a její evaluace ( dále jen strategie vzdělá

 
Evidenční číslo: PO-000387
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavená na principech učící se organizace a její evaluace ( dále jen strategie vzdělá
Popis předmětu plnění: Strategie vzdělávání je realizovaná v rámci projektu „Podpora profesního a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: PO
Vybraný uchazeč: HOPE - E.S.,v.o.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 45
Kvalita nabízeného řešení 40
Požadovaná součinnost zadavatele 15
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HOPE - E.S.,v.o.s. 25342282
MITA THOR International 15530833
Santia, s.r.o. 25516558
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jana Bohuňovská
Bc. Bohuslava Zámečníková
Ing. Zuzana Rožcová
Ing. Alexandra Musilová - OIEF
Ing. Jana Cabanová - konzultantka tajemníka MMB
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 3. 2011
Cena včetně DPH 599 400,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2012
Datum podpisu smlouvy 9. 3. 2011

Zpět