Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-016328
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o. 28341848
Ing. Radomír Hošek 64475808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 3. 2014
Cena včetně DPH 284 350,00 Kč
Datum realizace 10. 5. 2015
Datum podpisu smlouvy 12. 5. 2014

Zpět